m.b.m Duber MSmoda Jola-Moda Kreacja Żannet

Wypożyczalnia

W naszym salonie można również wypożyczyć suknię ślubną. Wypożyczenie sukni wynosi  700 zł bez względu na model sukni. Suknię odbiera się w czwartek przed ślubem a oddaje w wtorek po ślubie. W cenie wypożyczenia są ujęte koszty czyszczenia przed i po ślubie oraz dopasowania sukni. Suknię należy zarezerwować.Przed wypożyczeniem proszę o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Nie wypożycza się sukien z najnowszej kolekcji, oraz sukien tiulowych.


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowe.

 2. Warunkiem wypożyczenia sukni jest okazanie dowodu osobistego, podpisanie umowy oraz dokonanie wszelkich opłat związanych z wypożyczeniem sukni.

 3. Wypożyczalnia w dniu podpisania umowy pobiera z góry opłatę za wypożyczenie sukni na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia. Kaucja pobierana jest w dniu obierania sukni.

 4. Cena za wypożyczenie + kaucja = całkowita cena sukni.

 5. Nie zawsze jesteśmy w stanie skrócić suknię przy wypożyczeniu poprzez ''ścięcie'' jej od spodu, jednakże zawsze informujemy o tym każdego klienta przed wypożyczeniem, proponujemy alternatywne metody.

 6. Standardowy okres wypożyczenie sukni liczony jest od czwartku do wtorku następnego tygodnia. Po tym okresie osoba wypożyczająca zobowiązana jest zwrócić suknie nie upraną do wypożyczalni.

 7. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia sukni na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę, płatną z góry w momencie wypożyczenia.

 8. W przypadku nie zwrócenia sukni w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera opłatę karną, w wysokości stawki standardowej wg cennika pomnożonej przez liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania z sukni. Opłata karna jest płatna po ustaleniu okresu na jaki suknia jest wypożyczona.

 9. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczoną suknię od momentu wypożyczenia do chwili jej zwrotu pracownikowi wypożyczalni. Wypożyczający powinien zwrócić suknię w stanie nie uszkodzonym. Dopuszczalne jest istnienie zabrudzeń powstających w wyniku normalnego użytkowania.

 10. Pranie i czyszczenie sukien znajduje się w wyłącznej gestii wypożyczalni. Zabronione jest pranie lub czyszczenie sukni przez klienta.

 11. Po otrzymaniu sukni z powrotem, pracownik wypożyczalni ocenia jej stan w obecności osoby zwracającej i w przypadku nie stwierdzenia uszkodzeń ani zabrudzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zwraca wypożyczającemu wpłaconą kaucję.

 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub zabrudzeń nie wynikłych w toku normalnej, zgodnej z przeznaczeniem danej sukni eksploatacji, wypożyczalnia potrąci z kaucji wpłaconej przez klienta kwotę niezbędną na naprawę lub dodatkowe czyszczenie.

 13. W przypadku niedokonania zwrotu sukni, zniszczenia lub uszkodzenia jej, kaucja wpłacona przez osobę wypożyczającą przepada na rzecz wypożyczalni.

 14. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenie od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych z usługą wypożyczenia sukni.

 15. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuję się przepisy Kodeksu Cywilnego.